Case: retail in het Erasmus MC

3 Posted by - 14 mei 2016 - Cases, * Nieuws, Geen categorie

Erasmus MC, de rol van retail in een center of excellence

Het Erasmus MC in Rotterdam bevindt zich in een spannende fase waarin flink wordt gebouwd aan het nieuwe ziekenhuis. In 2018 komt daar in het publieksgebied ruimte voor nieuwe locaties horeca en retail. Het ziekenhuis dat ‘baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen’ als speerpunten heeft, wil als onderdeel van de totale bezoekerservaring óók met retail het verschil maken.

Samen gingen we aan de slag met de volgende vraag:

Hoe kan het Erasmus MC haar klantgroepen nog beter van dienst zijn, zodat de verblijfsduur kwalitatief verbeterd en verlengd wordt? Hoe creëer je prettige belevenissen die bijdragen aan de positieve beeldvorming van het Erasmus MC en commerciële kansen voor retailers?

Hoe hebben wij het verschil gemaakt?

 1. Zorg voor slimme inzet van geur, kleur en geluid
Aan de hand van de laatste trends hebben we de opdrachtgever laten zien wat er momenteel speelt in retail en wat de wensen van de hedendaagse consument zijn. Hoe kan retail meer zijn dan een paar losse winkels? Hoe voeg je beleving toe? En wat voor rol spelen de zintuigen daarbij? De zintuigen bepalen voor een groot deel hoe bezoekers zich voelen. Met geur, kleur en geluid kan je mensen dan ook laten versnellen of juist vertragen. Nu is een ziekenhuis voor veel mensen al een spannende omgeving. Des te belangrijker dus dat je door slimme inzet van zintuiglijke prikkels een veilig gevoel creëert. In het uiteindelijke rapport hebben wij diverse voorbeelden aangehaald, die ter inspiratie kunnen gelden van het Erasmus MC en haar retail- en hospitality-ondernemers.

2.Een sterkte- en zwakte analyse van de retailbeleving
Een klantreis beschrijft de reis die klanten afleggen op weg naar een aankoop, tijdens de aankoop en na afloop van het bezoek/de aankoop. Wat verwachten de klanten anno nu en hoe kun je deze verwachtingen overtreffen? Verschillende doelgroepen maken verschillende reizen. Daarom hebben wij onze klantreizen op twee manieren uitgevoerd; Wij zoomden in op het publieksgebied in het algemeen en de winkels in het bijzonder. Hierbij hebben we gekeken naar elementen die minimaal aanwezig (zouden moeten) zijn om de verblijfsduur te verbeteren en te verlengen. De klantreizen zijn onder meer. Naast het uitvoeren van de klantreizen door onze retailstylisten, de collectiespecialist en de regisseurs van RetailTheater, hebben we interviews gehouden met werknemers uit het ziekenhuis.

Erasmus MC - RetailTheater

Het resultaat
Voor de opdrachtgever was het rapport een echte eye opener. Het doel om een eerste impressie te geven van wat er goed gaat en wat er beter kan op het gebied van gastvrijheid en in de retail van het Erasmus MC, is dan ook geslaagd. De conclusies en heldere bevindingen werden enthousiast ontvangen. Het Erasmus MC is samen met de ondernemers direct aan de slag gegaan met de praktische tips om de gewenste beleving te creëren voor al haar klantgroepen. Deze nieuwe retailvisie sluit zeker aan bij de ambitie om hét universitaire ziekenhuis van Europa te worden!

Hoe hebben wij dit gedaan?

Voor het uitwerken van dit rapport hebben wij stap 1 en 2 van het RetailTheater stappenplan gevolgd:

3stappen zwart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De specialisten
Dankzij ons team hebben we dit inzicht gevende rapport kunnen aanbieden. De specialisten die betrokken waren bij deze opdracht:

Carin Frijters | RetailTheater Regisseur
Femke Cuijpers | RetailTheater Regisseur
Mirjam du Maine | retailstylist

Wil je praktisch advies op maat? Een klantreis check-up aanvragen of direct aan de slag met een van onze retailstylisten? Carin Frijters en Femke Cuijpers gaan graag verder in gesprek. Neem verder contact met hen op via info@retailtheater.nl of rechtstreeks met de regisseurs Carin Frijters via carin@retailtheater.nl of 06 22991709 en Femke Cuijpers via femke@retailtheater.nl of 06 51556993.